Vegetables / Greens

To be cooked the way it pleases you!

Rau sống Assorted greens  
Dưa giá hẹ Bean sprout and onion green in vinegar  
Rau xà lách Lettuce Fresh / salad
Rau đắng Bitter leaf Fresh / boiled / soup / hotpot
Lá xoài non Young mango leaf Fresh / salad
Lá cóc non Young golden apple leaf Fresh / salad
Rau nhút   Fresh / sauté / soup / hotpot
Rau muống Morning glory Fresh / salad / sauté / boiled / soup / hotpot
Rau lang Sweet potato leaf Boiled / sauté / soup
Đọt nhãn lồng Longan sprout Boiled / sauté / soup
Rau tần ô   Fresh / soup / hotpot
Rau mồng tơi   Soup / hotpot
Rau dền Beet leaf Boiled / soup
Rau đay Jute Soup
Rau ngót   Soup
Rau cần nước   Sauté / soup / hotpot
Rau xà lách xoong Watercress Fresh / salad / soup / hotpot
Bạc hà   Soup / hotpot
Bắp chuối bào Sliced banana flower Fresh / salad / hoptpot
Rau càng cua   Salad
Rau kèo nèo   Fresh / salad / hotpot
Rau bồn bồn   Salad / sauté
Rau tiến vua   Salad / sauté
Măng luộc Boiled bamboo shoot Sauté / soup
Măng chua Boiled bamboo shoot in vinegar Sauté / soup / hotpot
Lá giang   Soup
Ngó sen Lotus shoot Salad / sauté
Bông súng Water-lily Salad / boiled / sauté / soup / hotpot
Rong biển Seaweed Soup
Thì là Fennel Soup / hotpot
Cần tây Celery Sauté
Rau răm   Salad
Hành trắng Onion Salad / sauté
Ớt Đà Lạt Bell pepper Sauté
Rau thập cẩm Mixed vegetables Boiled / sauté