Fruit juices
Nước khế mật ong Carambola juice with honey
Nước cam mật ong Orange juice with honey
Nước chanh dây Passion fruit juice
Nước ổi ép Guava juice
Nươc sơ-ri ép Cherry juice
Nước bưởi ép Pomelo juice
Nước dưa hấu ép Watermelon juice
Nước thơm ép Pineapple juice
Nước dâu ép Strawberry juice
Nước ép xoài Mango juice
Nước ép cà chua Tomato juice
Nước ép cà-rốt Carrot juice
Nước ép cóc Golden apple juice
Nước ép nho Grappefruit juice
Nước ép táo - cam - cà-rốt Apple, orange & carrot juice
Nước ép chanh - cà chua - cà-rốt Lemon, tomato & carrot juice
Nước ép chanh dây - dâu - bưởi - tắc Passion fruit, strawberry, pomelo & kumquat juice
Nước ép bưởi - tắc Pomelo & kumquat juice
Nước ép thơm - ca-rốt Pinneaple & carrot juice