Home-made tofu with egg

 

Đậu hũ trứng luộc Tofu boiled
Đậu hũ trứng kho tiêu Caramelised tofu with pepper stew in claypot
Đậu hũ trứng chiên xả ớt Fried tofu with lemongrass and chili
Đậu hũ trứng chiên giòn muối tiêu chanh Fried tofu with salt-pepper and lemon sauce
Đậu hũ trứng sốt thịt bằm Tofu stuffed with meat, served with sauce