Barbecue
Thịt bò nướng Beef
Thịt heo nướng Pork
Tôm nướng muối ớt Shrimp with salt and chili
Mực nướng muối ớt Squid with salt and chili
Cá diêu hồng nướng « Điêu hồng » fish