Hotpot
Lẩu với rau tự chọn With vegetables of your choice
Lẩu thác lác khổ qua / tần ô « Thác lác » fish with bitter melon / « tần ô »
Lẩu hải sản Seafood
Lẩu cá diêu hồng nấu măng chua « Diêu hồng » with sour bamboo shoots
Lẩu hải sản chua cay Seafood, spicy and sour
Lẩu xí quách Marrowbone
Lẩu cánh gà lá giang Chicken wings with « lá giang »