Pork
Heo xào / nấu canh với rau tự chọn Sauté/ soup with vegetables of your choice
Dồi trường xào rau tự chọn Chitterlings sauté with vegetables of your choice
Thịt kho tộ Stewed in a claypot
Thịt kho trứng Stewed with egg
Sườn non kho tiêu Tender rib stewed with pepper
Thịt ba rọi xào mắm ruốc Bacon sauté with shrimp brine
Thịt ba rọi chiên xả ớt Bacon fried with lemongrass and chili
Sườn ram Fried rib
Sườn xào chua ngọt Rib sauté sour and sweet
Thịt luộc tôm chua cuốn bánh tráng Boiled pork and shrimp, served with rice paper
Thịt luộc cuốn bánh tráng mắm nêm Boiled pork and brine, served with rice paper
Thịt luộc chấm mắm ruốc Boiled pork with shrimp brine