Thêm mối nguy hại của khói thuốc

Bài: Bác sĩ Nguyễn Tất Bình
Theo Proceedings of the National Academy of Sciences

Đó là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do những tác nhân gây ung thư  tạo nên từ khói thuốc lá và các chất có trong môi trường không khí. Mối nguy hại mới này được các nhà khoa học định nghĩa như là “người hút thuốc lá thụ động cấp thứ ba”. Người trực tiếp hít phải khói thuốc do người hút thuốc nhả ra được gọi là người hút thuốc lá thụ động cấp thứ hai.

Theo các nhà khoa học, khói thuốc “vấn vương” trong nhà những người thường xuyên hút thuốc lá sẽ tương tác với axit nitric thường gặp trong môi trường  không khí, tạo nên một chất TSNA có khả năng gây ung thư. Các chất này sẽ bám trên bề mặt áo quần, đồ nội thất, da hay tóc. Đối tượng mà các chất này dễ tác động là trẻ em khi chúng tập bò tập đi.