Seafood
Cá cơm chiên giòn Fried anchovy
Tôm kho khế Stew tiny shrimp
Nghêu hấp xả Clams steamed with lemongrass
Mực chiên giòn Fried squid
Mực xào xả ớt Squid sauté with lemongrass and chili
Mực xào chua ngọt Squid sauté sour and sweet
Mực sốt me Squid with tamarind sauce
Mực hường hấp Pink squid steamed
Tôm chiên bột Fried shrimp
Tôm chiên mè Fried shrimp with sesame
Cá cơm nhúng bột chiên Fried « Cơm » fish
Cua lột chiên giòn Fried peeled crab
Tôm om muối hột Shrimp simmered with salt and chili
Tôm hấp bia Shrimp steamed with beer
Tôm hấp dừa Shrimp steamed with coconut
Ghẹ hấp bia Crab steamed with beer
Ghẹ hấp dừa Crab steamed with coconut
Cua rang me Crab roasted with sesame
Cua rang muối Crab roasted with salt