Beef
Bò xào rau tự chọn Sauté with vegetables of your choice
Bò trộn rau tự chọn In salad with vegetables of your choice
Bò xào xả ớt Sauté with lemongrass and chili
Bò nhúng dấm Vinegar fondue
Bò nhúng mẻ Rice vinegar fondue