Fish
Cá lóc kho tộ « Lóc » fish stewed in a claypot
Cá rô đồng kho tộ Wild « rô » fish stewed in a claypot
Cá bống kho tiêu « Bống » fish stewed in a claypot with pepper
Cá cơm kho tiêu « Cơm » fish stewed in a claypot with pepper
Cá thác lác chiên Fried « thác lác » fish
Cá chẻm chiên giòn sốt chanh dây Crispy sea bass with passionfruit sauce
Cá điêu hồng chiên, xoài xanh Fried « điêu hồng » fish with green mango
Cá lưỡi trâu chiên, xoài xanh Fried « lưỡi trâu » fish with green mango
Cá trê chiên, xoài xanh Fried « trê » fish with green mango
Cá thu chiên sốt cà Fried mackerel with tomato sauce
Cá lóc hấp bầu « Lóc » fish steamed with cucurbit
Cá lóc hấp hành « Lóc » fish steamed with onion