Soups
Canh rong biển đậu hũ Seaweed with tofu
Canh rong biển nấu với nấm Seaweed with mushrooms
Canh thịt bò rau răm Beef with « rau răm »
Canh hến nấu thì là « Hến » with fennel (very tiny mussel)
Canh nghêu nấu thì là Clams with fennel
Canh khổ qua hầm thịt Bitter melon with pork
Canh bắp cải cuộn thịt Cabbage stuffed with pork
Canh thịt bò xả Beef with lemongrass
Canh dưa cải chua sườn non Cabbage in vinegar with ribblets
Canh cá thác lác thì là « Thác lác » fish with fennel
Canh chua cá hú Sour soup with « hú » fish
Canh chua cá lóc Sour soup with « lóc » fish
Canh cá điêu hồng nấu măng chua « Điêu hồng » fish with sour bamboo shoot
Đuôi heo / giò heo hầm bông a-ti-sô Pork tail/ leg stewed with artichoke flower
Giò heo hầm củ sen Pork leg stewed with lotus root
Đuôi bò nấu đậu Beef tail with beans