Đường đến Cục Gạch Quán

10 Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1, Sài Gòn
ĐT: (84.8) 38 48 01 44 // (84) 01 657 10 10 10

Giờ mở cửa: 9AM - khuya

map10