Chọn bàn
 

Sân vườn trước

Bàn cây chanh (4 người)
Bàn cây sơri (10 người)
Bàn cây gừng (4-6 người)
Bàn trang leo (4-6 người)

trong nha

Không gian trong nhà tầng trệt

Bàn chân ngựa (10-12 người)
Ghế hoa (1 người)
Ghế kệ rượu (1 người)
Bàn hồ cá (10-12 người)
Bàn bức tranh (2-3 người)
Bàn lối đi (2 người)
Bàn thu ngân (6-10 người)

phong kin

Phòng kính – Bàn cao, không gian không khói thuốc, thích hợp cho bàn bạc công việc và ký kết hợp đồng…

Bàn cửa sổ (4-5 người)
Bàn bản đồ (4-6 người)
Bàn cửa kính (4-6 người)

san vuon tren cao

Sân vườn trên cao

Bàn cây bưởi (4-6 người)

tan ap mai

Tầng áp mái

Khu Internet
Cái giường (4-8 người)
Bàn tô chén (4-6 người)
Bàn quạt máy trong (4 người)
Bàn quạt máy ngòai (4 người)
Bàn  máy may thấp (4 người)
Bàn máy may cao (2 người)
Bàn Cái ghế cam trong (4-8 người)
Bàn Cái ghế cam ngòai (4-6 người)